Cleaning the City Header
City Lion Logo

פרויקט “בירושלים אסורה הכניסה לרכבים מזהמים”, בהובלת המשרד להגנת הסביבה ועיריית ירושלים, נועד לצמצם את זיהום האוויר מכלי רכב ולשפר את איכות האוויר שנושמים הולכי הרגל ותושבי העיר ירושליים מכלל מקורות הזיהום, ובכלל זה זיהום האוויר מתחבורה.

המשרד להגנת מעניק לכם

סבסוד לזמן מוגבל

לפרטים ראו לשונית "מוסכים שבהם ניתן סבסוד"

(אפשר להתקין גם ללא סבסוד במוסכים מורשים ברחבי הארץ)

אוהבים את
ירושלים

עם אוויר נקי

Green Strip