מפת אזור “בחיפה אסורה הכניסה לרכבים מזהמים“

שימו לב – במהלך השלב הראשון של הפרויקט, התנועה לכלי רכב מזהמים תיאסר גם ברחובות המהווים את גבול אזור “מופחת פליטות”, כך שכלי רכב מזהמים לא יוכלו לנוע בצירים של רחוב הנביאים, רחוב המלך ג’ורג’, חיל ההנדסה, הצנחנים, אגרון ושטראוס, בקטעים המופיעים במפה. 

תמרורי פרויקט ״בחיפה אסורה הכניסה לרכבים מזהמים״