מפת אזור “בחיפה אסורה הכניסה לרכבים מזהמים“

תמרורי פרויקט ״בחיפה אסורה הכניסה לרכבים מזהמים״